Regulamin gabinetu masażu CIAO. Terapia Ciała i Umysłu i zasady przetwarzania danych osobowych

Zakup usługi w gabinecie CIAO terapia ciała i umysłu jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Zasady korzystania z gabinetu masażu

Gabinet oferuje: masaż leczniczy, shiatsu body, shiatsu facelift, masaż relaksacyjny relax&therapy oraz zajęcia indywidualne z rolowania i warsztaty z rolowania. 1. Rezerwacji usługi w gabinecie CIAO. Terapia Ciała i Umysłu można dokonać:
 • całodobowo, 7 dni w tygodniu przez platformę ciaoterapia.booksy.com
 • na stronie internetowej www.ciaoterapia.pl przez formularz kontaktowy
 • telefonicznie pod numerem +48 535 52 52 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 20:00
 • mailowo: anna@ciaoterapia.pl

W celu umówienia wizyty należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu oraz rodzaj usługi. Podane dane zbierane są jedynie w celu umówienia wizyty.

2. Przed zabiegiem należy:
 • Zapoznać się z przeciwwskazaniami do wybranego zabiegu. Informacje te znajdują się pod opisem każdego zabiegu www.ciaoterapia.pl/#oferta
 • Należy poinformować masażystę o stanie zdrowia oraz wypełnić Kartę Zdrowia
3. Jak przygotować się do wizyty:
 • Na zabieg należy przyjść punktualnie, ale nie wcześniej niż 5 min przed umówioną godziną.
 • Należy ubrać odpowiedni strój – informacje te znajdują się pod opisem każdego zabiegu www.ciaoterapia.pl/#oferta
 • W gabinecie można skorzystać z prysznica, przed i po zabiegu
4. Odwołanie wizyty

W razie rezygnacji należy niezwłocznie poinformować o odwołaniu wizyty jednak nie później niż 24 godziny przed umówioną datą.

 • 24 godziny przed umówioną wizytą klient dostanie SMS (na podany przez siebie numer telefonu) z przypomnieniem. W tym momencie może bez żadnych konsekwencji odwołać wizytę.
 • W przypadku nie pojawienia się na wizycie bez jej wcześniejszego odwołania klient zostanie obciążony pełnym kosztem wizyty.
 • Odwołanie wizyty do 6 godzin przed jej rozpoczęciem wiąże się z kosztem 50% umówionego zabiegu.
 • Klient może przekazać swoją wizytę innej osobie, pod warunkiem, że nie jest to wizyta umówiona w ramach karnetu.
 • Opłatę za nieodwołanie wizyty należy dokonać w gabinecie przy kolejnej wizycie lub wpłacając kwotę na konto:
  Anna Pomykała. Terapia Ciała i Umysłu
  Bank Millenium: 71 1160 2202 0000 0003 8644 2385
 • Wszelkie zmiany zgłaszane w dniu zabiegu należy przekazać telefonicznie lub przez SMS pod numerem 535 52 52 58 – niezależnie od formy zapisania się na zabieg.
 • W przypadku spóźnienia, zabieg może być skrócony o czas spóźnienia.
5. Dostępne formy płatności:
 • Gotówka lub karta płatnicza – płatność w gabinecie po zakończonej wizycie.
 • Przelew bankowy – klient może opłacić umówiony wcześniej zabieg przelewem bankowym i przesłać potwierdzenie transakcji na maila.
6. Cennik usług

Aktualny cennik usług znajduje się na stronie internetowej www.ciaoterapia.pl/#cennik oraz na platformie Booksy: ciaoterapia.booksy.pl

Aktualne promocje można znaleźć na stronie www.facebook.com/ciaoterapia/

Zasady korzystania z karnetów

1. W ramach oferty gabinetu dostępne się karnety na wybrane usługi.
 • Aktualne ceny karnetów znajdują się na stronie www.ciaoterapia.pl/#cennik
 • Płatność za karnet: z góry za całość
 • Karnet jest imienny i obowiązuje na jedną osobę
 • karnet gwarantuje ciągłość zapisów. W przypadku braku wolnych terminów CIAO. Terapia Ciała i Umysłu może odmówić sprzedaży karnetu i zaproponować zabieg jednorazowy.
 • Zmiana terminu wizyty umówionej w ramach karnetu musi uwzględnić termin ważności karnetu. Jeżeli klient odwoła wizytę i nie znajdzie nowego terminu w okresie ważności karnetu wszystkie niewykorzystanie zabiegi przepadną.
2. Rodzaje karnetów
 • Karnet na masaż leczniczy – upoważnia do skorzystania z 4 godzinnych masaży leczniczych. Jest ważny 4 tygodnie od momentu wykorzystania pierwszego masażu. Po 4 tygodniach karnet traci swoją ważność. Tym samym wszystkie masaże, które nie zostały wykorzystane przepadają.
 • Karnet na masaż relaksacyjny – upoważnia do skorzystania z 3 wybranych masaży relaksacyjnych. Jest ważny 5 tygodni od momentu wykorzystania pierwszego masażu. W ramach karnetu można wybrać następujące masaże: siatsu body, shiatsu facelift, masaż relaks&therapy. Karnet jest dostępny w opcji 60min lub 90 min. Po 5 tygodniach karnet traci swoją ważność. Tym samym wszystkie masaże, które nie zostały wykorzystane przepadają.

Zasady korzystania z bonów upominkowych

Każdy masaż oraz zajęcia można zakupić w formie bonu upominkowego i wręczyć jako prezent. Można wybrać pojedynczy zabieg, pakiet masaży lub stworzyć własną kompozycję. Odbiór bonu upominkowego:

 • w gabinecie CIAO. Terapia Ciała i Umysłu po wcześniejszym umówieniu daty i godziny. Termin należy ustalić telefonicznie +48 535 52 52 58
 • zamówienie i odbiór w formie elektronicznej. Należy zrobić przelew na wybraną usługę oraz przesłać mailem potwierdzenie przelewu. Bon zostanie odesłany na maila w ciągu 3 dni od daty dostarczenia potwierdzenia przelewu.

Zasady realizacji bonów:

 • Bon Upominkowy jest ważny 3 miesiące. Na każdym bonie znajduje się data ważności. Po tym terminie bon traci swoją ważność i nie może zostać zrealizowany.
 • należy umówić się na wizytę w wygodny dla siebie sposób, najpóźniej 2 tygodnie przed końcem ważności bonu. W przypadku, gdy nie ma wolnych terminów, a data ważności bonu jest krótsza niż dwa tygodnie, bon nie może zostać zrealizowany i tym samym przepada.
 • W przypadku braku odwołania wizyty (umówionej w ramach bonu) 24 godziny przed jej terminem obowiązują zasady takie jak przy odwoływaniu wizyt. Oznacza to, że ponowne umówienie się na masaż w ramach bonu możliwe jest po uregulowaniu opłaty związanej z nieodwołaniem wizyty na czas.

Karta Zdrowia

Przed każdym zabiegiem klient proszony jest o wypełnienie Karty Zdrowia.

Karta Zdrowia to formularz z pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu zdrowia klienta. Jest to niezbędne, aby prawidłowo dobrać zabieg do potrzeb klienta. Dane o aktualnym stanie zdrowia zbierane są jedynie na potrzeby dopasowania odpowiedniego, bezpiecznego zabiegu do potrzeb klienta. Podane przez klienta informacje nie są wykorzystywane w żadnym innym celu, w szczególności nie są wykorzystywane w celach marketingowych oraz nie są przekazywane osobom trzecim.

Przed zabiegiem należy podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe – nr telefonu i adres e-mail
 • Aktualny stan zdrowia – w tym przyczynę zgłoszenia się na zabieg
 • Historie zdrowia (przebyte urazy, choroby)

Administratorem danych zbieranych w Karcie Zdrowia jest Anna Pomykała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Pomykała. Terapia Ciała i Umysłu z siedzibą przy ul.Andersa 21b/22, 00-159 Warszawa, NIP 5252349578, REGON 362727836 .

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy o świadczenie usługi masażu pomiędzy Anna Pomykała Terapia Ciała i Umysłu a klientem.

Regulamin warsztatów

W ramach usług gabinetu można skorzystać z warsztatów. Zajęcia organizowane są w gabinecie CIAO terapia ciała i umysłu na ul.Andersa 21b/22 w Warszawie. Aktualne informacje o terminach i cenach warsztatów można znaleźć pod adresem: www.facebook.com/ciaoterapia/

1. Zapisy
 • Zapisy na warsztat odbywają się drogą mailową: anna@ciaoterapia.pl. Należy podać imię i nazwisko, nr telefonu, datę oraz godzinę warsztatu.
 • Po otrzymaniu odpowiedzi z informacją o wolnych miejscach zostaną przesłane dalsze kroki, jak dokonać rezerwacji.

Administratorem danych zbieranych podczas zapisów na warsztaty jest Anna Pomykała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Pomykała Terapia Ciała i Umysłu z siedzibą przy ul.Andersa 21b/22, 00-159 Warszawa, NIP 5252349578, REGON 362727836.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy na udział w warsztatach. Podane podczas zapisów dane nie są przekazywane osobom trzecim.

2. Jak przygotować się do warsztatu

Organizator zapewnia cały sprzęt potrzebny do przeprowadzenia warsztatów

 • Uczestnik powinien zadbać o odpowiedzi strój sportowy, który nie krępuje ruchów
 • Należy przyjść 10min przed rozpoczęciem warsztatów. Warsztat rozpoczyna się punktualnie.
 • Przed warsztatem uczestnik powinien poinformować prowadzącego o stanie zdrowia oraz zapoznać się z przeciwwskazaniami do udziału w zajęciach.
3. Rezygnacja z warsztatu
 • Rezygnacja z warsztatu 7 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot wpłaconej kwoty. Po tym terminie wpłata jest bezzwrotna.
 • Możliwe jest znalezienie – we własnym zakresie przez uczestnika rezygnującego z warsztatu – osoby na zastępstwo.
4. Odwołanie warsztatu przez organizatora nastąpi tak szybko jak to możliwe.

Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o odwołaniu warsztatów. Zostanie zaproponowany nowy termin lub zwrot pieniędzy.

Ważne:

Przed podjęciem decyzji o zapisaniu się na zabieg klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Anna Pomykała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Pomykała. Terapia Ciała i Umysłu z siedzibą przy ul Andersa 21b/22, 00-159 Warszawa, posługująca się numerami NIP: 5252349578 oraz REGON: 362727836

2. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest umówienie i realizacja dostępnych w gabinecie usług.

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres świadczenia usługi.

4. Administrator informuje, że w celu zapisania się na wydarzenie organizowane przez Administratora (zapisanie się na masaż, zajęcia indywidualne lub warsztat) niezbędne jest podanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz imienia i nazwiska. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do skorzystania z usługi.

5. Administrator informuje, że masz prawo dostępu do danych osobowych, jak również masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także masz prawo do przenoszenia danych.

6. Administrator informuje, że masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Administrator informuje, że nie są stosowane automatyczne metody podejmowania decyzji w tym oparte na profilowaniu.